var ff_urls='{"Vod":["\u521d\u5c1d\u7981\u679c\u7559\u7eaa\u5ff5","\u81ea\u62cd","\/zipai\/1.html"],"Data":[{"servername":"","playname":"ckplayer","playurls":[["\u7b2c1\u96c6","http:\/\/flv1.sdd66.com:9999\/150.mp4","\/zipai\/chuchangjinguoliujinian\/0-1.html"]]}]}';
Back to Top