var ff_urls='{"Vod":["H\u5361\u901a-\u7a7a\u4e4b\u8272\u6c34\u4e4b\u8272\u4e0b\u5377","\u81ea\u62cd","\/zipai\/1.html"],"Data":[{"servername":"","playname":"ckplayer","playurls":[["\u7b2c1\u96c6","http:\/\/flv6.sdd66.com:9999\/13621.mp4","\/zipai\/katongkongzhiseshuizhisexiajuan\/0-1.html"]]}]}';
Back to Top