var ff_urls='{"Vod":["\u674e\u7f8e\u51e4-\u8650\u4e4b\u604b \u7247\u6bb5","\u81ea\u62cd","\/zipai\/1.html"],"Data":[{"servername":"","playname":"ckplayer","playurls":[["\u7b2c1\u96c6","http:\/\/flv1.sdd66.com:9999\/111.mp4","\/zipai\/limeifengnuenuezhilianpianduan\/0-1.html"]]}]}';
Back to Top