var ff_urls='{"Vod":["\u8272\u6212\u88ab\u5220\u51cf\u7247\u6bb5\u6e05\u6670\u7248","\u81ea\u62cd","\/zipai\/1.html"],"Data":[{"servername":"","playname":"ckplayer","playurls":[["\u7b2c1\u96c6","http:\/\/flv1.sdd66.com:9999\/103.mp4","\/zipai\/sejiebeishanjianpianduanqingxiban\/0-1.html"]]}]}';
Back to Top