var ff_urls='{"Vod":["\u85e4\u4e95\u5f69-\u4e71\u4f26-\u7236\u5973\u3001\u6bcd\u5b50\u6027\u4ea4 (\u4e2d\u6587\u5b57\u5e55)","\u81ea\u62cd","\/zipai\/1.html"],"Data":[{"servername":"","playname":"ckplayer","playurls":[["\u7b2c1\u96c6","http:\/\/flv4.sdd66.com:9999\/8050.mp4","\/zipai\/tengjingcailuanlunfunvmuzixingjiaozhongwenzimu\/0-1.html"]]}]}';
Back to Top