var ff_urls='{"Vod":["\u4e8e\u5a55-\u671d\u4e5d\u665a\u4e94\u7247\u6bb5","\u81ea\u62cd","\/zipai\/1.html"],"Data":[{"servername":"","playname":"ckplayer","playurls":[["\u7b2c1\u96c6","http:\/\/flv1.sdd66.com:9999\/108.mp4","\/zipai\/yujiechaojiuwanwupianduan\/0-1.html"]]}]}';
Back to Top